doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. SENÁTOR ZA OBVOD Č. 73

Moje cíle a vize

Moje vize

Moderní region s perspektivní výrobou, kvalitními službami a infrastrukturou, který zaručí perspektivu a uplatnění pro další generace.

Moje cíle

 • Bráním naše ocelářství před nekalou konkurencí z Číny.
 • Usiluji o to, aby mladí lidé neodcházeli z regionu.
 • Spolupracuji se starosty našich obcí a měst.
 • Podporuji aktivity směřující k zlepšování životního prostředí v regionu.
 • Fandím rozvoji výzkumu a vývoje a aplikaci výsledků v praxi.​
 • Zasazuji se o modernizaci dopravní infrastruktury.
 • Mám rád naše regionální tradice a přeji si, aby byly zachovány také pro příští generace.​
 • Prijoritou je pro mne harmonické soužití občanů a plnohodnotný život všech národností v našem regionu.
 • Podporuji charitativní činnost a pomáhám potřebným.

Pomozte mi prosazovat správné věci také v Senátu.

 

Na co se hodlám zaměřit

 • Budu se podrobně seznamovat s hlavními problémy našich obcí a měst a přispívat k jejich řešení.
 • Budu se snažit, aby mladí lidé našli uplatnění v regionu a neodcházeli jinam.
 • Budu se zasazovat o větší finanční podporu modernizace dopravní infrastruktury.
 • Budu podporovat aktivity, směřující k dalšímu zlepšování životního prostředí v regionu, a to především v ochraně ovzduší, aktuálně velmi probírané problematice hospodaření s vodou i nakládání s odpady.
 • Mám plán na organizaci zejména středního a vysokého školství tak, aby více odpovídalo poptávce na trhu práce, kde se nedostává dovedných rukou i technicky erudovaných lidí.
 • Dlouhodobě fandím na celorepublikové úrovni rozvoji výzkumu a vývoje, rychlé a účelné aplikaci jeho výsledků v praxi, s příznivým dopadem na konkurenční schopnost výrobního sektoru i celé české ekonomiky.
 • Mám velmi dobrý přehled o tom, jaké problémy tíží velképrůmyslové podniky v našem kraji a co to obnáší pro řadové zaměstnance.
 • Budu prosazovat ochranu našeho ocelářství a celého průmyslu před nekalou konkurencí, zejména z Číny.
 • Znám postoje lidí k prodlužování věkové hranice odchodu do důchodu a budu se zasazovat o její snížení u některých fyzicky náročných profesí, především v hutním a hornickém průmyslu.
 • Harmonické soužití občanů a plnohodnotný život všech národností, které na území našeho regionu žijí a považují jej za svůj domov je pro mne prioritou. Budu se snažit, aby byly naše regionální tradice zachovány také pro příští generace.
 • Mám plán, jak lépe zvládat důsledky zpackané privatizace důlního průmyslu a jak se postarat o důstojný život lidí pracujících v hornictví.
 • Rozhodně nechci zapomínat ani na kulturní, národnostní a společenské tradice a další specifika, která k našemu příhraničnímu regionu patří a kterými se lišíme od ostatních oblastí.

 

 

 

 

Na základě základě rozhodnutí vlády č. 952 ze dne 11.12 2013 jsem byl jmenován do funkce Vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj

Moje práce v senátu a senátorská kancelář

 

Asistenti:

 • Kristýna Gomolková
 • Ing. Miroslav Bednarz
 • Ing. Jiří Mannheim – IT

Adresa senátorské kanceláře:

kulturní dům TRISIA (2. patro)
nám. Svobody 526, Třinec
tel. 727 918 350

Otevřeno každé pondělí od 13 do 16 hod.  

MOJE PRÁCE V SENÁTU

Časopis SENÁT