Na co se hodlám zaměřit

Budu se podrobně seznamovat s hlavními problémy našich obcí a měst a přispívat k jejich řešení.

 

Budu se snažit, aby mladí lidé našli uplatnění v regionu a neodcházeli jinam.

 

Budu se zasazovat o větší finanční podporu modernizace dopravní infrastruktury.

 

Budu podporovat aktivity, směřující k dalšímu zlepšování životního prostředí v regionu, a to především v ochraně ovzduší, aktuálně velmi probírané problematice hospodaření s vodou i nakládání s odpady.

 

Mám plán na organizaci zejména středního a vysokého školství tak, aby více odpovídalo poptávce na trhu práce, kde se nedostává dovedných rukou i technicky erudovaných lidí.

 

Dlouhodobě fandím na celorepublikové úrovni rozvoji výzkumu a vývoje, rychlé a účelné aplikaci jeho výsledků v praxi, s příznivým dopadem na konkurenční schopnost výrobního sektoru i celé české ekonomiky. 

 

Mám velmi dobrý přehled o tom, jaké problémy tíží velképrůmyslové podniky v našem kraji a co to obnáší pro řadové zaměstnance. 

 

Budu prosazovat ochranu našeho ocelářství a celého průmyslu před nekalou konkurencí, zejména z Číny.

 

Znám postoje lidí k prodlužování věkové hranice odchodu do důchodu a budu se zasazovat o její snížení u některých fyzicky náročných profesí, především v hutním a hornickém průmyslu.

 

Harmonické soužití občanů a plnohodnotný život všech národností, které na území našeho regionu žijí a považují jej za svůj domov je pro mne prioritou. Budu se snažit, aby byly naše regionální tradice zachovány také pro příští generace.

Mám plán, jak lépe zvládat důsledky zpackané privatizace důlního průmyslu a jak se postarat o důstojný život lidí pracujících v hornictví.

 

Rozhodně nechci zapomínat ani na kulturní, národnostní a společenské tradice a další specifika, která k našemu příhraničnímu regionu patří a kterými se lišíme od ostatních oblastí.

Úvod             O mně          Aktuality       Můj cíl             Kontakt